Arhiva tagova: mračna strana

Tamna strana emocionalne inteligencije

Na emocionalnu inteligenciju općenito se gleda kao na dobru stvar – vještina, definirana psihološkim riječnikom Oxford vidi emocionalnu inteligenciju kao ‘spospobnost praćenja vlastitih i tuđih emocija, razlikovanje između različitih emocija i označavanje istih na odgovarajuć način, te korištenje emocionalnih informacija kao navigacije za razmišljanje i ponašanje’, važan je alat za oblikovanje i navigaciju međuljudskih odnosa. No, […]