Je li ljekarnik.hr online ljekarna?

Često nam se javlja pitanje je li naš web shop Ljekarnik.hr online ljekarna pa ovim putem svim korisnicima i zainteresiranima želimo jasno i bez dvojbe objasniti što je web trgovina ljekarnik.hr i koja je razlika između ljekarni, specijaliziranih prodavaonica za promet ljekovima i medicinskim proizvodima na malo i našeg shopa Ljekarnik.hr kroz odgovore na nekoliko ključnih pitanja.

Je li ljekarnik.hr ljekarna?

Jasno i bez dvojbe: Ne, ljekarnik.hr nije ljekarna. Ljekarnik.hr je web trogovina koja u prodaji ima dodatke prehrani, kozmetiku i raznu opremu i ne bavi se ljekarničkom djelatnošću. Ljekarnička djelatnost kako je i određuje krovni Zakon o ljekarništvu kazuje da ljekarnička djelatnost osigurava opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskih proizvoda pučanstvu, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama te zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu. Opskrba lijekovima podrazumijeva promet lijekova na malo i on se obavlja isključivo u ljekarnama i ljekarničkim depoima. Na web shopu ljekarnik.hr nije moguće kupiti lijekove, niti je u kojem trenutku to ikada bilo moguće. Fokus web trgovine ljekarnik.hr leži u dodacima prehrani, kozmetici i opremi koje Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i slično ne ograničava da se smije obavljati isključivo u ljekarnama. Promet lijekovima i medicinskim proizvodima se smije obavljati isključivo u ljekarnama ili specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima i medicinskim proizvodima na malo. Promet dodacima prehrani krovno uređuje Zakon o hrani i Pravilnik o dodacima prehrani te mnogi drugi propisi, dok kozmetiku uređuje Zakon o predmetima opće uporabe. Važno je istaknuti da ljekarnička djelatnost, kako je definirana Zakonom o ljekarništvu uključuje i opskrbu dijetetskim proizvodima te kozmetičkim i drugim drugim sredstvima - međutim, treba razumijeti da to znači isključivo to da se u okviru ljekarničke djelatnosti smije pacijentima u ljekarnama izdavati i takve proizvode. Navedeni propis ni u kojem slučaju ne znači da se kozmetika i dodaci prehrani smiju prodavati isključivo u ljekarnama - točnije, taj propis kazuje samo da se u okviru ljekarničke djelatnosti, primarno orijentirane lijekovima i medicinskim proizvodima smiju izdavati i kozmetika i dodaci prehrani zbog toga jer mogu utjecati na zdravlje. Pobliže, Hrvatska ljekarnička komora uređuje što se sve, osim lijekova i ljekarničkih proizvoda smije izdavati u ljekarnama na način da izdaje Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne smiju opskrbljivati korisnike. Na tom se Popisu, primjerice navodi da se u ljekarnama smiju izdavati kreme za lice (koje nisu lijek) ili masažeri ili aparati za depilaciju ili bonboni s dodatkom vitamina, a ti se proizvodi paralelno prodaju i u drugim vrstama maloprodajnih mjesta, a ne samo u ljekarnama. Taj Popis postoji samo stoga da bi se ljekarnama pomoglo da uz lijekove i medicinske proizvode mogu nuditi proizvode koji se tiču zdravlja i higijene, no ni na koji način ne ograničava da se ti proizvodi smiju prodavati samo i isključivo u ljekarnama.

Nadalje, mnoga prodajna mjesta poput trgovina dodacima prehrane koja je namijenjena sportašima izdaje i dodatke prehrani. Primjerice, protein sirutke ili aminokiseline u prahu koje se uglavnom i uobičajeno prodaju u prodavaonicama sportske hrane je registriran kao dodatak prehrani, na jednak način kao što su registirani i pojedini proizvodi s vitaminima, mineralima ili drugim sastojicima koji se prodaju i na web shopu Ljekarnik.hr, ali i u ljekarnama. Točno je da se na web shopu ljekarnik.hr mogu pronaći proizvodi koji se nalazi i u ljekarnama, no to nikada nisu niti lijekovi, niti medicnski proizvodi, nego isključivo dodaci prehrani, kozmetika i neka oprema. Točno je i to da se na Ljekarnik.hr online trgovini može pronaći i proizvoda kojih nema u ljekarnama jer ih ljekarne uobičajeno ne drže u ponudi (a ponekad čak i ne smiju držati) jednako kao što je točno da neke kozmetičke proizvode koji se izdaju primarno u ljekarnama ponekad i koriste i prodaju kozmetički saloni koji imaju maloprodaju.

Zaključno, dio ponude asortimana s dodacima prehrani, kozmetikom i opremom koja se uobičajeno prodaje i u ljekarnama se može naći i na web shopu ljekarnik.hr, no to ni u kojem slučaju ne znači da je online shop ljekarnik.hr ujedno i ljekarna.

Čak štoviše, ljekarnik.hr web shop surađuje s mnogim ljekarnama i zdravstvenim ordinacijama kada vidi da je to u interesu zdravlja korisnika. Vrlo često putem interneta ili osobno Ljekarnik.hr upućuje korisnike da se jave liječniku ili ljekarniku kada vidi da je to za korisnika najbolje.

Ako ljekarnik.hr nije ljekarna, zašto se onda zove ljekarnik.hr?

S obzirom na činjenicu da je nama u web trgovini ljekarnik.hr fokus pružati izvrsnu uslugu ponudom dodataka prehrani i kozmetike koja je orijentirana na održavanje zdravlja i higijene kojom se u sklopu svog posla bave i magistri farmacije, ali i liječnici, medicinske sestre, medicinski tehničari, nutricionisti, sportaši, treneri, fizioterapeuti, dijetetičari, naziv ljekarnik.hr smo odabrali zbog toga što je upravo ljekarnik kao osoba (a ljekarnici i rade za ljekarnik.hr) prototip dobrog poznavanja proizvoda za brigu o zdravlju i higijeni. Nadalje, za web shop ljekarnik.hr rade i magistri farmacije, liječnici, nutricionisti i drugi zdravstveni stručnjaci koji u radu web trgovine sudjeluju na najrazličitije načine, a to ni u kojem slučaju ne znači da je ljekarnik.hr zdravstvena ustanova u smislu ljekarne.

Za istaknuti je da se web shop ljekarnik.hr ne koristi niti zelenim križem koji je tipičan za korištenje u zdravstvenim ustanovama - ljekarnama, niti se u svojoj komunikaciji prema tržištu i korisnicima predstavlja kao ljekarna.

Rade u web shopu magistri farmacije?

Da. Magistri farmacije rade u web shopu ljekarnik.hr i uvelike pomažu njegovom radu. Važno je istaknuti da u radu web shopa ljekarnik.hr sudjeluju i razni drugi zdravstveni profesionalci i stručnjaci drugih struka.

Što magistar farmacije radi u web shopu ljekarnik.hr, a što ne radi?

Poslovi koje obavljaju magistri farmacije u web shopu ljekarnik.hr uključuju razne aktivnosti. Od kreiranja ponude dodataka prehrani, kozmetike i opreme do preporučivanja proizvoda korisnicima, rada u besplatnom savjetovalištu, kategorizacije proizvoda, upravljanja asortimanom i sličnog.

Važno je istaknuti da magistri farmacije u web shopu ljekarnik.hr, bez iznimke, nikada ne daju savjete o pravilnoj upotrebi lijekova i medicinskih proizvoda. Djelovanje koje se tiče terapije lijekovima i medicinskim proizvodima spada isključivo u djelokrug zdravstvenih ustanova poput ljekarni, liječničkih ordinacija i sličnog. Kada se web shopu ljekarnik.hr obrati korisnik s pitanjem koje spada u nadležnost ljekarničkog savjetovanja o lijekovima, medicinskim proizvodima i sličnome, čak i sami magistri farmacije koji rade u web shopu ljekarnik.hr će takvog korisnika uputiti u ljekarnu ili liječničku ordinaciju. Ljekarnik.hr niti može, niti smije, niti treba djelovati u području terapije lijekovima i medicinskim proizvodima - takva se djelatnost smije obavljati isključivo u zdravstvenim ustanovama. S takvim zdravstvenim ustanovama surađuje i web shop ljekarnik.hr.

Smiju li uopće magistri farmacije raditi u web shopu ljekarnik.hr?

Smiju. Kao što magistri farmacije smiju raditi u ljekarnama, tako smiju raditi i proizvodnji kozmetike, proizvodnji dodataka prehrane pa tako smiju raditi i u kompanijama poput web shopa ljekarnik.hr. Tipično je da magistri farmacije, odnosno ljekarnici, rade u ljekarnama, no rad magistra farmacije nikako nije ograničen samo na rad u ljekarnama, već je moguć, a čak i poželjan u web shopovima poput ljekarnik.hr web shopa jer upravo svojim znanjem i ekspertizom mogu, među ostalim, pomoći korisnicima da odaberu pravi dodatak prehrani ili kozmetički proizvoda te prepoznati situaciju kada korisnik umjesto nabavke proizvoda na online shopu ljekarnik.hr treba posjetiti ljekarnu ili liječničku ordinaciju.

Jesu li proizvodi nabavljeni na web shopu ljekarnik.hr jednaki kao i oni u ljekarnama?

Istoimeni proizvodi (dodaci prehrani, kozmetika i oprema) koji se nalaze u ponudi na web shopu ljekarnik.hr su identični onima koji se nalaze u ljekarnama ili specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima. Čak štoviše, kako ljekarnik.hr tako i fizičke ljekarne istoimene proizvode (dodatke prehrani, kozmetiku i opremu) nabavljaju od istih dobavljača od kojih ih nabavljaju i ljekarne uz garanciju visoke farmaceutske kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Imate li bilo kakvu dvojbu ili pitanje o radu ljekarnik.hr web shopa, slobodno nas kontaktirajte putem emaila na podrska@ljekarnik.hr