Ljekarnik.hr
Tvrtka: ENOTO USLUGE d.o.o.
Sjedište: Filipovićeva 33
OIB: 44696196541
Osoba ovlaštena za zastupanje: Dario Alfirević
Bankovni račun: HR5623400091110488589 kod PBZ d.d., Radnička 50, Zagreb

Tel:+385 91 6008 499
E-mail: info@ljekarnik.hr
Poslovanje: Web shop - Ponuda proizvoda za brigu o zdravlju i ljepoti s dostavom na kućnu adresu