Arhiva objava autora: Dario Alfirević

Rana menopauza povećava rizik od kardiovaskularne bolesti

Žene koje uđu u menopauzu prije pedesete godine života izložene su većem riziku od razvoja kardiovaskularne bolesti, ukazuje analiza 15 studija. Rezultati su pokazali da rana menopauza povećava rizik od nefatalnog kardiovaskularnog događaja poput srčanog udara, angine pektoris ili moždanog udara. Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.

Terapija probioticima može ublažiti simptome gihta i bubrežne bolesti

Izgleda da se primjenom individualizirane probiotske terapije mogu ublažiti simptomi gihta, te bubrežne bolesti koja je povezana s gihtom, kao i drugi znakovi metaboličkog sindroma, ukazuje nova studija. Naime, nakon 10 dana terapije probioticima došlo je do poboljšanja zdravlja sudionika u istraživanju. Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.

Muškarci ne bi trebali konzumirati alkohol najmanje šest mjeseci prije začeća

Poznato je da je konzumiranje alkohola u trudnoći povezano sa spektrom fetalno alkoholnih poremećaja. No, rezultati nove studije pokazali su da budući očevi koji piju alkohol tri mjeseca prije začeća ili prva tri mjeseca trudnoće, izlažu svoju djecu 44 posto većem riziku da će imati srčanu malformaciju. Majke koje piju alkohol u istom razdoblju izlažu djecu […]

Pretili dječaci izloženi dva puta većem riziku da će njihova djeca imati astmu

Rezultati nove studije pokazali su da muškarci koji su bili pretili u dječjoj dobi imaju dva puta veći rizik da će njihova djeca imati astmu. Rezultati ove studije pokazuju da je veza između pretilosti i astme u sljedećoj generaciji primjenjiva samo za buduće očeve, no ne i za buduće majke.  Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr […]

Kombinacija triju lijekova poboljšava preživljavanje od metastatskog raka debelog crijeva

Kombinacija lijekova – enkorafeniba, binimetiniba i cetuksimaba – značajno poboljšava stopu preživljavanja u pacijenata s metastatskim rakom debelog crijeva (mCRC) s mutiranim BRAF genom, ukazuju rezultati nove studije. Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.