Arhiva objava autora: Dario Alfirević

Durvalumab u kombinaciji s kemoterapijom poboljšava stopu preživljavanja bolesnika s mezoteliomom

Primjena imunoterapeutika durvalumaba, check-point inhibitora usmjerenog na PD-L1, uz kemoterapiju koja se sastojala od pemetrekseda i cisplatina, poboljšava opću stopu preživljavanja bolesnika s neoperabilnim mezoteliomom pleure. Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.

Novi koronavirus SARS-CoV-2 može uzrokovati bolnu infekciju štitnjače

Prema izvješću talijanskih liječnika, izgleda da novi koronavirus SARS-CoV-2 može uzrokovati bolnu infekciju štitnjače. Naime, nakon infekcije novim koronavirusom došlo je do upale i povećanja štitne žlijezde u 18-godišnje pacijentice. No, stanje znano kao tireoiditis, potpuno se razriješilo u roku od tjedan dana nakon terapije prednizonom. Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog […]

Pomoću krvnog testa može se predvidjeti pogoršanje multiple skleroze

Novi krvni test koji otkriva lake lance neurofilamenta, mogao bi pomoći liječnicima da predvide hoće li u nekog pacijenata s multiplom sklerozom doći do pogoršanja bolesti. Naime, pokazalo se da oboljeli od multiple skleroze koji imaju viša razine spomenutog proteina, imaju veću vjerojatnost da će u njih doći do pogoršanja bolesti unutar jedne godine. Tekst […]

Pretilost u COVID-19 pacijenata povećava rizik od opasnih krvnih ugrušaka u plućima

Izgleda da pretilost pogoršava COVID-19 te može dovesti do stvaranja smrtonosnih krvnih ugrušaka u plućima, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da pretili pacijenti s COVID-19 imaju gotovo tri puta veći rizik od razvoja plućne embolije. Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.

PRAC preporučio nove mjere za sprječavanje pogrešaka prilikom rukovanja i pripreme za primjenu depo formulacija lijekova s djelatnom tvari leuprorelin

PRAC preporučio nove mjere za sprječavanje pogrešaka prilikom rukovanja i pripreme za primjenu depo formulacija lijekova s djelatnom tvari leuprorelin 21.05.2020. Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je mjere za sprječavanje pogrešaka prilikom rukovanja i pripreme za primjenu formulacija lijekova koji sadrže leuprorelin. Temeljem provedene ocjene, […]

Europska agencije za lijekove objavila proširene preporuke o milosrdnom davanju lijeka remdesivir bolesnicima koji nisu na mehaničkoj ventilaciji

Europska agencije za lijekove objavila proširene preporuke o milosrdnom davanju lijeka remdesivir bolesnicima koji nisu na mehaničkoj ventilaciji 12.05.2020. Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) donijelo je preporuke o proširenoj primjeni lijeka remdesivir u sklopu milosrdnog davanja lijeka koji je trenutačno u istraživanju, kako bi se njime moglo liječiti više […]