Kemoterapija u kombinaciji s imunoterapijom pomaže pacijentima s akutnom mijeloičnom leukemijom

Izgleda da primjena visokih doza kemoterapeutika citarabina, nakon čega je uslijedilo imunoterapijsko liječenje pembrolizumabom, može pomoći pacijentima s rezistentnom ili relapsirajućom akutnom mijeloičnom leukemijom (AML), vrlo agresivnim karcinomom.

Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.