Konzumacija kanabisa povezana sa suicidalnošću kod mladih odraslih osoba

Rezultati nove studije provedene u SAD-u ukazuju da su mladi odrasli konzumenti kanabisa (marihuana) izloženi većem riziku od suicidalnog ponašanja i pokušaja samoubojstva (suicida). Valja spomenuti da je prevalencija suicidalnog ponašanja i suicida bila izraženija u žena nego u muškaraca.

Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.