Objavljen Integrirani izvještaj JGL Grupe za 2020. godinu

Kao dio razvoja novog pristupa korporativnom izvještavanju u JGL-u, danas je objavljen prvi Integrirani izvještaj JGL Grupe, koji sublimira pregled financijskih i materijalnih tema održivosti kompanije. Izvještaj je usmjeren na materijalne, ekonomske, okolišne i društvene utjecaje poslovnih aktivnosti u 2020. godini te zadovoljava zakonsku regulativu Republike Hrvatske, koja propisuje opseg, sadržaj i rokove objave godišnjeg izvještaja.

Iskorak koji je postignut integriranim izvještavanjem, odnosno objavljivanjem jedinstvenog izvještaja koji se do sada sastojao od dva zasebna – Godišnjeg financijskog izvještaja i Izvještaja o održivom razvoju – ide ukorak s trendovima na međunarodnoj razini, koji sve više naglašavaju važnost i značaj takovog izvještavanja.

Također, s obzirom na to da se i tendencije u izvještavanju prilagođavaju potpunoj digitalizaciji te transparentnosti tržišta vrijednosnicama, Delegiranom uredbom Komisije 2018/815 određen je novi elektronički format izvještavanja RTS ESEF, koji uključuje digitalno tagiranje izvještaja. Iako su zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 izdavatelji imali mogućnost odgode objave u novom formatu za iduću godinu, JGL je napravio dodatan napor i Integrirani izvještaj za 2020. godinu objavio u novom formatu. 

Time je kompanija ušla u skupinu od svega nekoliko poduzeća koja su se odlučila na ovaj poduhvat, te se izdvojila među više od 100 izdavatelja vrijednosnih papira, obveznika predaje izvješća HANFA-i i na Zagrebačku burzu.

Reviziju godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja JGL-a d. d. i JGL Grupe provelo je društvo Grant Thornton, dok je verifikaciju Izvještaja o održivom razvoju provela stručna skupina Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Jedinstveni elektronički format postavio je tim PricewaterhouseCoopers (PWC) Hrvatska, dok dizajn potpisuje Studio Sudar.

Izvještaj je prihvatio Upravni odbor kompanije 29. travnja 2021. i isti je objavljen na službenim stranicama na hrvatskom i engleskom jeziku.

Tekst u potpunosti preuzet s: www.jgl.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.