Obećavajući rezultati kombinirane terapije u liječenju rekurentnog raka jajnika

Rezultati nove studije pokazali su da je jedna četvrtina pacijentica s rekurentnim ili ponavljajućim rakom jajnika, imala nakon primjene kombinirane terapije (pembrolizumab + bevacizumab + ciklofosfamid) dugotrajnu kontrolu bolesti uz odličnu kvalitetu života, daleko nadmašujući učinkovitost postojećih terapija ili same imunoterapije.

Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.