Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti

Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti

04.06.2020.

Roche Registration GmbH, Jadran Galenski laboratorij d.d., Alpha-Medical d.o.o., Sandoz d.o.o., Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Pliva Hrvatska d.o.o., Krka-farma d.o.o., Teva B.V., Accord Healthcare S.L.U. su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputili pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi utvrđivanja mogućeg nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti.

Sažetak

  • Bolesnici s djelomičnim ili potpunim nedostatkom enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD) izloženi su povećanom riziku od teške toksičnosti tijekom liječenja fluoropirimidinima (5-fluorouracil (5-FU), kapecitabin, tegafur).
  • Preporučuje se provesti fenotipsko i/ili genotipsko testiranje prije uvođenja liječenja fluoropirimidinima.
  • Liječenje lijekovima koji sadrže 5-FU, kapecitabin ili tegafur kontraindicirano je u bolesnika s poznatim potpunim nedostatkom DPD enzima.
  • U bolesnika kojima je utvrđen djelomičan nedostatak DPD enzima treba razmotriti smanjenje početne doze.
  • Terapijsko praćenje fluorouracila može poboljšati kliničke ishode u bolesnika koji primaju kontinuirane infuzije 5-FU.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak

Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.