Osobe s depresijom češće konzumiraju kanabis

Rezultati studije u koju je bilo uključeno 728.691 osoba, ukazuju, da je među konzumentima kanabisa ili marihuane, prevalencija upotrebe kanabisa dva puta češća u osoba s depresijom.

Tekst u potpunosti preuzet s: www.cybermed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.