NOVO!! Trojna kombinacija za liječenje arterijske hipertenzije

Magnolicomb HCT kombinira tri antihipertenzivna sastojka s komplementarnim mehanizmima kontrole krvnog tlaka u bolesnika s esencijalnom hipertenzijom: amlodipin pripada skupini kalcijevih antagonista, valsartan pripada skupini antagonista angiotenzina II, a hidroklorotiazid pripada skupini tiazidnih diuretika. Kombinacija ovih lijekova ima dodatni antihipertenzivni učinak.

NAZIV LIJEKA Cijena za originalno   pakiranje (kn)* Cijena za originalno pakiranje koju plaća Zavod (kn)* Doplata za originalno pakiranje (kn)*
Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete 53,03 46,76 6,27
Magnolicomb HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete 60,56 49,56 11,00
Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete 53,03 46,76 6,27

*cijena bez PDV-a

Indikacije: Magnolicomb HCT je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije kao nadomjesna terapija u odraslih bolesnika čiji je krvni tlak adekvatno kontroliran kombinacijom amlodipina, valsartana i hidroklorotiazida (HCT) uzetih bilo u obliku tri jednokomponentne formulacije ili u obliku dvokomponentne i jednokomponentne formulacije.

Lijek se izdaje na recept. Magnolicomb HCT nalazi se na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a.

Brojevi odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete: HR-H-398492130, Magnolicomb HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete: HR-H-690890278, Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete HR-H-095154612. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka. Za potpuni uvid u informacije o lijeku, pogledajte odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku koji su dostupni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/).

Tekst u potpunosti preuzet s: www.jgl.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.