JGL lansirao prvu generičku paralelu na hrvatskom tržištu

Prvi dan isteka razdoblja zaštite, JGL je na hrvatsko tržište lansirao prvu i trenutačno jedinu generičku paralelu izvorniku. Magnolicomb HCT odobren je u Europskoj decentraliziranoj proceduri kao prvi JGL-ov lijek na recept u Hrvatskoj odobren na taj način.

Radi se o trojnoj kombinaciji za liječenje arterijske hipertenzije: amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid.

Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Magnolicomb HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete

Magnolicomb HCT indiciran je za liječenje arterijske hipertenzije kao nadomjesna terapija u odraslih bolesnika čiji je krvni tlak adekvatno kontroliran kombinacijom amlodipina, valsartana i hidroklorotiazida (HCT) uzetih bilo u obliku tri jednokomponentne formulacije ili u obliku dvokomponentne i jednokomponentne formulacije.

Lijek se izdaje na recept. Magnolicomb HCT nalazi se na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a.

Brojevi odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete: HR-H-398492130, Magnolicomb HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete: HR-H-690890278, Magnolicomb HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete HR-H-095154612. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka. Za potpuni uvid u informacije o lijeku pogledajte odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku koji su dostupni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/).

Tekst u potpunosti preuzet s: www.jgl.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.