Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a od 2. do 5. rujna 2019. godine

Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.