Pismo zdravstvenim radnicima o novoj kontraindikaciji primjene lijeka Gilenya (fingolimod) u trudnica i žena reproduktivne dobi koje ne upotrebljavaju učinkovitu kontracepciju

Tekst u potpunosti preuzet s: www.halmed.hr i vlasništvo je izvornog objavitelja.