Studija: Sve veća legalizacija marihuane ne povećava i njezinu upotrebu

Sve veća legalizacija marihuane ne povećava i njezinu upotrebu.

Godišnje istraživanje organizacije Praćenje budućnosti Sveučilišta Michigan o korištenju droga pokazuje da se ublažavanje stava prema marihuani i aktualna legalizacija marihuane u četiri države i Washington DC, nije pretočio u povećanu potrošnju marihuane kod tinejđera.

Istraživanje je generalno iznjedrilo dobre rezultate i o drugim drogama, prijavljen je pad u upotrebi ecstasyja, heroina, alkohola, cigareta i sintetičkih kanabinoida.

MTF (Monitoring The Future) pratio je upotrebu droga, uključujući alkohol i duhan, od 1975. te pregledavao više od 40. 000 učenika 8., 10. i 12. razreda u 400 javnih i privatnih srednjih škola diljem SAD-a. Istraživanje je sponzorirao Nacionalni institut za zloupotrebu droga (National Institutes on Drug Abuse).

‘Marihuana, nedopuštena droga koja se najšire koristi, nije pokazala značajnu razliku u godišnjoj prevalenciji ove godine niti u jednom od tri razreda koja smo motrili, niti u kombinaciji tri razreda’, piše u izvješću MTF-a.
‘Nakon rasta nekoliko godina, godišnja prevalencija marihuane manje-više je poravnata s 2010’.

Ovo je veoma značajna stvar obzirom da legalizacija marihuane u Coloradu i Washingtonu nije uvedena do studenog 2012., a u Aljasci, Oregonu i Washingtonu DC- u u studenom 2014. U svakom od navedenih slučajeva, bilo je potrebno neko vrijeme da učinak dođe na svoje.

Ukoliko je legalizacija u državama imala bilo kakav učinak na korištenje marihuane od strane tinejđera, brojke MTF-a jasno pokazuju da se oni nisu pojavili. Drugim riječima, stabilizacija korištenja trave kod tinejđera stabilizirala se prije legalizacije i od tada se nije povećavala, piše Daily Chronic.

Dok su stope upotrebe marihuane stabilne posljednjih pet godina, s rezultatima koji pokazuju da je 12% učenika 8.og razreda, 25% tinejđera 10.og razreda i 35%  sedamnaestogodišnjaka pušilo marihuanu najmanje jednom u posljednjoj godini, sve su one daleko iznad povijesnih padova koje je MTF prijavio ranih 90-ih prošlog stoljeća.

Izvješće je također pokazalo da veoma mali broj tinejđera redovno koristi marihuanu. Ove stope respektivno stoje na 1.1%, 3.3% i 6.0% za 8.-i, 10.-i i 12.-i razred. Ove su stope također više od povijesnih padova iz ranih 90-ih.

Stabilizacija pušenja marihuane dolazi unatoč izvješćima MTF-a da je postotak tinejđera koji vide upotrebu marihuane kao veliki noseći rizik, dramatično pao. Stabilizacija dolazi čak i kada tinejđeri podupiru rast legalizacije. MTF-ovo izješće iz lipnja 2014. napominje da je ‘udio učenika 12.og razreda koji favorizira marihuanu bio na najvišim mogućim razinama ikad’ kao i to da je ‘udio učenika 12.og razreda koji favorizira upotrebu marihuane kao zločina bio na najnižim razinama ikad zabilježenim ovim istraživanjem’.

‘Istovremeno dok sve više država legalizira upotrebu marihuane, korištenje marihuane kod mladih je stabilno, pa čak i pada u nekim kategorijama’, rekla je Betty Aldworth, izvršna direktorica Studentske grupe za politiku droga.

‘Novi podaci učvršćuju rane naznake da je taktika panike, prodavana pod prohibicijom – lažna. Kriminalizacija nije način ohrabrivanja mladih da donose zdrave izbore, regulacija legalnog tržišta i edukacija o stvarnosti jest’.

‘Činjenica je i očitija kada vidimo kontinuiranu redukciju upotrebe duhana i upotrebe alkohola. Nismo imali potrebe nikoga staviti iza rešetaka kako bismo uvjerili učenike da ne puše ili ne piju alkohol. Ove redukcije su postignute iskrenim javnim zdravstvenim strategijama, a ne kriminalizacijom istih. Upotreba droga je javna stvar i tako se treba i tretirati’, rekla je Aldworth.