Veće stope raka štitnjače u Kaliforniji

Studija provedena na Sveučilištu Kalifornija, Los Angeles, otkrila je da je u dijelovima ove američke države stopa pacijenata s uznapredovalim rakom štitnjače prilično viša od nacionalnog prosjeka što je znanstvenike natjeralo da krenu tražiti mogući izvor radijacije.

Prema studiji, 35% stanovnika Kalifornije s rakom štitnjače nema dijagnozu sve dok se bolest ne proširi na limfne čvorove ili druge dijelove tijela, u usporedbi s 29% koliko je nacionalni prosjek, piše Reuters.

Dr. Avital Harari, članica UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center i vodeća autorica studije, rekla je da nema geografskog obrasca za kalifornijske okruge s najvećim postotkom ljudi s uznapredovalim rakom štitnjače, zbog čega pomišlja na okolišne faktore.

‘Definitivno se ovdje nešto događa, no nismo sigurni kako da to objasnimo’, rekla je Harari. ‘Kako bismo pronašli etiologiju, moramo još istraživati’.

Harari kaže da je upravo započela drugu studiju u kojoj će proučavati potencijalnu vezu prema poljoprivredi, pesticidima i radiaciji. Druge studije prethodno su pronašle da su neki pesticidi endokrini ometači, no nitko do sada nije uspostavio vezu s rakom.

Harari kaže da se okruzi s visokim stopama uznapredovalog raka štitnjače ne mogu u potpunosti objasniti socioekonomskim faktorima ili etnicitetom, za koji se zna da je rizični faktor za napredni rak štitnjače.

Incidencija raka štitnjače porasla je značajno u posljednjih 30 godina iz razloga koji se nisu objasnili.

Više od 60 000 ljudi u SAD svake godine dobije dijagnozu raka štitnjače, većina su žene u dobi između 40 i 60 godina. Bolest se da liječiti kada se detektira rano, no stopa preživljavanja je mnogo niža kada se bolest otkrije u poodmakloj fazi.