Hrvatske bolnice pružile milijun usluga više nego lani

U prvih deset mjeseci ove godine hrvatske bolnice pružile su milijun više usluga nego lani, rečeno je u srijedu u Ministarstvu zdravlja. 

Podaci su izneseni na predstavljanju financijskih i naturalnih pokazatelja poslovanja bolnica u razdoblju kada je HZZO počeo funkcionirati kao izvanproračunski fond, koji ove godine samostalno raspolaže s 22,1 milijardom kuna.

Pozitivne poslovne rezultate među bolnicama nulte i prve kategorije ostvarile su KBC Rijeka, Klinika za ortopediju u Lovranu i KB Merkur, među bolnicama druge kategorije KB Sveti Duh, varaždinska, pulska i zadarska bolnica, u trećoj kategoriji karlovačka, bjelovarska, požeška, šibenska bolnica i bolnica u Zaboku, te u četvrtoj kategoriji specijalne bolnice u Popovači i Varaždinskim Toplicama.

Pozitivno posluje 42 posto akutnih bolnica

U bolničkom sustavu obrađeno je više pacijenata i obavljeno više pretraga, tako da ove godine pozitivno posluje 42 posto akutnih bolnica, rekao je pomoćnik ministra zdravlja Dragan Korolija Marinić istaknuvši da je u listopadu ove godine 90 posto bolnica ostvarilo indikatore kvalitete i izvršenja.

Nakon riječkog KBC-a, KB Merkur u prvih je deset mjeseci ostvario najbolje rezultate poslovanja, pa je sada ta bolnica oko tri milijuna kuna kumulativno u plusu, istaknuo je Korolija Marinić.

Pozitivni rezultati u poslovanju, istaknuo je Korolija Marinić rezultat su novog modela ugovaranja bolničkih usluga, odnosno plaćanja bolnicama prema izvršenju usluga, nagrađivanja kvalitete i uspješnosti, te pokrenutih programa skraćivanja listi čekanja, poput Programa Plus,  Programa 72 sata i Dana otvorenih vrata.

U sklopu Programa plus u popodnevnim terminima u bolnicama je dodatno pregledano 153.125 pacijenata, dok je 2000 pacijenata uključeno u program liječenja malignih bolesti unutar 72 sata od priopćavanja dijagnoze. U okviru programa Dani otvorenih vrata dodatno je pregledano 3825 pacijenata.

Osim financijskih, bolnice su povećale i naturalne pokazatelje – broj obrađenih slučajeva u dnevnim bolnicama povećan je za 12 posto, popunjenost kreveta porasla je za 5,3 posto, a dužina bolničkog liječenja skraćena je za 8,2 posto.

HZZO smanjio dugove za 350 milijuna kuna

U istom razdoblju, HZZO je smanjio svoje dugove za 350 milijuna kuna, skratio je rokove plaćanja, a 28 posto bolnica u sanaciji počelo je otplaćivati stare dugove, kažu u Ministarstvu. U iduće tri godine, ističu, liste čekanja trebale bi biti dokinute i zamijenjene listama narudžbi, jer bi se čekanje u svim bolnicama trebalo svesti u medicinski prihvatljive termine.

‘U prvih deset mjeseci ostvarili smo značajan napredak u poslovanju, značajno smo više radili nego prošle godine, tako da smo za 15 posto povećali broj usluga pruženih u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti u poliklinici i dnevnoj bolnici’, rekao je ravnatelj KB Merkur Dinko Škegro. Promijenili smo i organizaciju posla i proširili broj usluga, ali dobrim rezultatima bitno je pridonio izlazak HZZO-a iz riznice i korekcije cijene usluga. Konačno smo plaćeni po učinjenom, odnosno fakturiranom, što pokazuju i rezultati’, izjavio je Škegro za Hinu.