Zaklada Ana Rukavina: 165 novih HLA tipizacija u listopadu

U listopadu je tipizirano tkivo novih 165 uzoraka krvi za registar banke koštane srži i matičnih stanica ‘Ana Rukavina’. Time su sredstva osigurana iz proračuna Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu u cijelosti utrošena na HLA tipizaciju ukupno 3.165 uzoraka.

Uzorci su se tipizirali na tri lokusa: HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1. Broj tipiziranih tako je došao do 47.424 tipiziranih potencijalnih darivatelja, piše Zaklada Ana Rukavina.

‘Od srca zahvaljujemo kako aktualnoj tako i prethodnoj Vladi Republike Hrvatske koja nam je uključivanjem tipizacije uzoraka u proračun omogućila da budemo što bliže cilju, tipizaciji svih prikupljenih uzoraka krvi kako bi hrvatski Registar bio što operativniji i dostupniji za pretragu nesrodnih darivatelja koštane srži i matičnih stanica.

Velika hvala i svima Vama koji ste se upisom u Registar odlučili pomoći svima kojima je transplantacija matičnih stanica potrebna kao i našim organizatorima akcija koji su se potrudili i organizirali akcije diljem Hrvatske.
Vjerujemo kako će se među tipiziranim uzorcima pronaći barem jedan pravi koji će pomoći nekome oboljelom i dati mu nadu za ozdravljenje!’

U svijetu postoji velik broj bolesnika koji trebaju transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, a ne mogu naći podudarnog darivatelja. Krv iz pupkovine pohranjena u Banci krvi iz pupkovine ‘Ana Rukavina’ povećava mogućnost pronalaženja transplantata kojim se može spasiti život oboljelima.

U ožujku 2007. osnovana je Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina. Banka djeluje kao javna banka i bit će dio nacionalnog registra dobrovoljnih darivatelja koštane srži. Odmah nakon osnivanja Banke pokrenute su aktivnosti oko organizacije mreže rodilišta koja će od dobrovoljnih davateljica (rodilja) sakupljati krv iz pupkovine za potrebe banke.