Svjetski Dan Vida: U Hrvatskoj registrirano 17.979 ljudi s bolešću oka

Vodeći uzroci poremećaja vida su nekorigirane refrakterne anomalije dok su katarakte vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama. U Hrvatskoj je registrirano 17 979 ljudi čiji je uzrok invaliditeta sljepoća i znatna slabovidnost.

Broj ljudi oštećena vida od zaraznih bolesti je uvelike smanjen u posljednjih 20 godina.

 U Hrvatskoj se prati broj osoba oštećena vida, ali samo onih kod kojih postoji invaliditet temeljem tog oštećenja.

Na taj način je u Hrvatskoj registrirano 17 979 osoba čiji je uzrok invaliditeta sljepoća i znatna slabovidnost te je na taj način prevalencija oštećenja vida, kao uzroka invaliditeta, 4 na 1000 stanovnika. 
Ono što je vrlo značajno je činjenica da je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 80% svih oštećenja vida moguće prevenirati ili izliječiti.

Strategije prevencije oštećenja vida i prevencije sljepoće među najjeftinijim su ulaganjima u zdravstvenoj skrbi. 

Obzirom na veliku učestalost ovog problema i znatne socijalne implikacije (posebno kod težih oštećenja vida i sljepoće) potrebni su sustavni programi na svim razinama prevencije (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj).

Ujedno, potrebno je sustavno raditi na prevenciji kroničnih bolesti, odnosno promjeni štetnih životnih navika koje su jedan od osnovnih uzroka pojave i razvoja tih bolesti.

S druge strane, važno je razvijati snažnu socijalnu osjetljivost prema osobama oštećenog vida i razviti društvo u kojem će te osobe moći normalno funkcionirati i zadovoljiti sve svoje životne potrebe.

Svjetski dan vida (WSD) obilježava se svake godine drugi četvrtak u mjesecu listopadu kako bi se usmjerila pozornost na globalno pitanje izbjegavanja sljepoće i slabovidnosti te rehabilitacije slijepih osoba. Cilj i ovogodišnjeg Svjetskog dana vida je: 
- podizanje javne svijesti o sljepoći i oštećenju vida kao glavnim međunarodnim javnim zdravstvenim problemima 
- utjecati na vlasti, posebice zdravstvene ministri, da sudjeluju u određivanju sredstva za nacionalne programe prevencije sljepoće 
- educirati stanovništvo o mogućnostima prevencije sljepoće. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je tiflotehnička pomagala za slijepe osobe, dugi bijeli štap i ručni džepni sat, učinio dostupnijim i pomagala mogu propisivati izabrani liječnici primarne zdravstvene zaštite.

Podaci WHO

Obzirom da svjetska populacija stari i ljudi žive dulje, sljepoća je kronično stanje u porastu. Oko 285 milijuna u svijetu su slabovidni ili slijepi. Od tog broja, 39 milijuna je slijepo, a 246 milijuna ljudi ima umjereno do teško oštećenja vida. 90% slijepih ljudi živi u niže i nisko razvijenim zemljama. 80% vizualnog oštećenja se može izbjeći, ili je liječivo ili preventabilno.

Broj slijepih ljudi od infekcija smanjio se u posljednjih 20 godina. Oko 19 milijuna djece ima vizualno oštećenje.
Oko 65% svih ljudi sa vizualnim oštećenjem starije je od 50 godina, dok ta populacija ima 20% udjela u sveukupnoj svjetskoj populaciji.

Mnoga oštećenja povezana s vidom vode sljepoći, poput katarakta, pogreške loma i glaukoma. Pravovremena intervencija često može odgoditi ili smanjiti utjecaj oštećanja na zdravlje.