Preciznije od tradicionalnih testova: Pametni telefoni odaju depresiju

Pametni telefoni svog vlasnika mogu pratiti u mnogočemu; koliko i kada trči, koliko i kada spava, koliko i što jede, no ni to nije sve. Nova istraživanja otkrivaju da smartphoni mogu otkriti jeste li depresivni.
Znanstvenici sa Sveučilišta Northwestern u Chicagu su u manjoj studiji istraživali upotrebu smartphonea i GPS lokacija 28 odraslih te su došli do zaključka da što ljudi više provode na telefonima, a manje obraćaju pažnju na lokaciju koju posjećuju više su izgledi da su depresivni, piše HuffingtonPost.

Prije svega, znanstvenici su među ispitanicima proveli standardno psihološko testiranje koje je mjerilo simptome depresije. Pola ispitanika nije imalo niti jedan simptom depresije, a druga polovica je imala simptome u rasponu od srednje do ozbiljne depresije. Tada su znanstvenici prikupili podatke s pametnih telefona korisnika dva tjedna unazad. Pratili su poruke, upotrebu aplikacija i mjesta obilaska tijekom dana, dva tjedna. Također ispitanici su bili upitani kroz dnevne pop up poruke, da ocijene svoje osjećaje tuge na ljestvici do deset.

Senzori precizniji od tradicionalnih testova

Kada su usporedili rezultate da vide koliko su točni podaci telefonski podaci s tradicionalnim alatom za procjenu, istraživači su otkrili da su senzorni podaci procijenili rezutlate depresije s 87 % točnosti. Dapače, praćenje ponašanja putem senzora točnije je odredilo razinu depresije od jednog upitnika o raspoloženju.

‘Telefonski su senzori otkrili da ljudi koji imaju neredovitiji raspored (npr. odlazak na posao u različito vrijeme) su skloniji depresiji’, tvrdi autor studije dr. Sohrob Saeb, s Medicinskog fakulteta Feinberg. Tomu u prilog, GPS senzori povezali su depresiju s ljudima koji većinu svog vremena provode na jednom mjestu, obično svojem domu.

Depresivni dulje na telefonu

Upotreba telefonskih senzora otkrila je još nešto: Depresivni ispitanici provode obično 68 minuta na telefonu svaki dan, dok nedepresivni pojedinci provode svega 17 minuta. Ranije studije otkrile su vezu veću upotrebe telefona uz depresiju, stres i probleme sa spavanjem.

‘Teorije kažu da depresivni ljudi imaju tendenciju tzv. ponašanja izbjegavanja’, rekao je Saeb. ‘Kako bi izbjegli stvarnu situaciju u svijetu oko njih oni se povlače od nje upotrebom svog telefona’.

Ovo nije prvi puta da su znanstvenici proučavali mentalno zdravlje putem smartphonea. Aplikacija razvijena 2014. na Sveučilištu Michigan, pratila je vokalne promjene tijekom telefonskog razgovora kako bi otkrili promjenu rapsoloženja kod ljudi s bipolarnim poremećajem ličnosti.

Praćenje pametnim telefonima atraktivno je kliničarima koji žele točnije i manje agresivne načine praćenja svojih pacijenata.
‘Sada imamo objektivno mjerenje ponašanja povezano sa depresijom. I proučavamo ga pasivno. Telefoni mogu pružiti podatke nenametljivo i bez truda od strane korisnika, rekao je David Mohr direktor Centra za bihevioralne intervencije na Feinbergu. ‘Možemo detektirati ima li osoba depresivne simptome i ocijeniti njihovu ozbiljnost, bez da ih pitamo ijedno pitanje’.